Titraciona kriva

Nelica.'s picture

Je li mi može neko pomoći sa titracionom krivom, titracija NaOH sa mravljom kiselinom ? Kako računati pH na početku, pH do ekvivalentne tačke, u ekvivalentoj tački i poslije ekvivalentne tačke, šta sve nastaje i to