pH

khaleesi999's picture

Koliko grama Ca(OH)2 treba dodati u 50 cm3 rastvora HCl da bi se pH povecala sa 2 na 10 ?