Zadatak

Pink004's picture

1 molekul DNK duzine 4,2 mm sadrzi 26 % timinskih nukleotida. Koliko taj molekul ima ostalih nukleotida, koliko molekula dezoksiriboze?