Acetilen

Hemicarka5's picture

Koliko grama acetilena moze nastati iz 200g cistog kalcijum-karbida i koliko grama hlora moze vezati ova kolicina acetilena?

milicaradenkovic's picture

CaC2+2H2O--------------->C2H2+Ca(OH)2

C2H2+2Cl2------------------>C2H2Cl4

n(CaC2)=m/Mr=200/64=3.125 mol

n(C2H2)=n9CaC2)=3.125 mol

m(C2H2)=n(C2H2)*Mr=3.125*26=81.25 g

n(Cl2)=n(C2H2)*2=3.125*2=6.25 mol

m(Cl2)=n(Cl2)*Mr=6.25*71=443.75 g