Brzina hemijske reakcije 2

ibrahim 123's picture

Koje fizičke osobine proizvoda reakcija mogu da se iskoriste za praćenje brzine reakcija:

a)  Na2CO3(aq)+2HCl⇒2NaCl+H2O+CO2(g)

b)  2KI+Cl2⇒2KCl+I2(l)