Silicijum

Hemicarka5's picture

Koliko se grama stakla sastava 13% Na2O, 11,7% CaO i 75,3% SiO2 moze dobiti stapanjem 376.5kg SiO2 sa potrebnom kolicinom natrijuma i kalcijuma?

milicaradenkovic's picture

6SiO2+Na2CO3+CaCO3------------------->Na2O*CaO*6SiO2+2CO2

m(SiO2)=376.5 kg

n(SiO2)=m(SiO2)/Mr=376.5*1000/60

n(SiO2)=6275 mol

n(stakla)=n(SiO2)/6

n(stakla)=6275/6=1045.83 mol

m(stakla)=n(stakla)*Mr

n(stakla)=1045.83*478

n(stakla)=499.907 kg=499907 g Nisam sigurna za resenje pa ti proveri.

Hemicarka5's picture

Hvala,tacno je resenje! :)