amonijum-fosfit

MARIJA 84's picture

0,25mola kog jedinjenja u reakciji sa 0,5mola natrijum-hidroksida  oslobadja 11,2l gasa:
1)amonijum-hlorid
2)amonijum-fosfat       * (NH4)2HPO4 jel ovo formula?
3)amonijum-nitrat
4)amonijum-fosfit      kako ide formula?

milicaradenkovic's picture

X+NaOH-----------------> gas + proizvod

1 mol------------------22.4 dm3

x mol---------------------11.2 dm3

x=11.2*1/22.4=0.5 mol gasa

Posto se dobija 0.25 mol jedinjenja to znaci da mora da bude duplo vise NaOH i gasa i resenje je amonijum fosfit pod 4.

(NH4)2HPO4+2NaOH--------------->Na2HPO4+2NH3+2H2O

MARIJA 84's picture

A samo jedno pitanje, jel onda amonijum-fosfat samo (NH4)3PO4 a amonijum-fosfit (NH4)2HPO4 sa zamenjenim jednim vodonikovim atomom?

 

Hvala ti puno!

milicaradenkovic's picture

amonijum fosfat je (NH4)3PO4 a amonijum fosfit je (NH4)2HPO4 sa zamenjena 2 vodonikova atoma