acetonitril

Gimnazijalka 1's picture

Sta je to acetonitril,kako nastaje,kako reaguje i moze li sa kiselinama da gradi soli?

milicaradenkovic's picture

Acetonitril je najjednostavniji cijanid sa formulom CH3CN. Dobija se iz etanola

C2H5OH(redukcija)-->CH3CHO+NH3--->CH3CHOHNH2-H2O-->CH3CH=NH(redumcija)--->CH3CN

Sa kiselinama acetonitril gradi kiseline a sa bazama soli.

CH3CN+2H2O+HCl(conc.)----------------->CH3COOH+NH4Cl

CH3CN+H2O+NaOH(dilute)--------------->CH3COONa+NH3