Sagorevanje etanola

Lilowah55555's picture

Ako je pri sagorevanju etanola dobijeno 50ml ugljen dioksida,koliko je za to utrošeno ml kiseonika??(isti gasni uslovi) ?

 

rešenje u zbirci je  75ml

 

*posebno me zanima reakcija

milicaradenkovic's picture

CH3CH2OH+3O2---------------->2CO2+3H2O

1 mol----------------------22.4 dm3

x mol----------------------0.050 dm3

x=0.050*1/22.4=0.00223 mol CO2

n(CO2):n(O2)=2:3

n(O2)=3*n(CO2)/2=3*0.00223/2=0.003342 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=0.0003342*22.4=0.075 l=75 ml

Lilowah55555's picture

Hvala puno,još jedno pitanje? Od čega zavisi sagorevanje alkohola? Tačnije,proizvod sagorevanja,kada nastaju ketoni,aldehidi?

milicaradenkovic's picture

Sagorevanjem alkohola nastaju CO2 i H2O a oksidacijom alkohola nastaju aldehidi i ketoni i to oksidacijom primarnih alkohola nastaju aldehidi a oksidacijom sekundarnih alkohola ketoni.