stepen disocijacije

amna0504's picture

Konstanta disocijacije mravlje kiseline je 2*10-4 kolika je koncentracija jona hidrogena ako je stepen disocijacije 4%

milicaradenkovic's picture

HCOOH----------------->HCOO- + H+

Ka=c*alfa/(1-alfa)

alfa=4 % 

Ka=2*10(-4)

2*10(-4)=c*0.04/(1-0.04)

c=(1-0.04)*2*10(-4)/0.04

c=0.000192/0.04

c=0.0048 mol/l

{H+}=c=0.0048 mol/l