organska

sherlok holms's picture

 U reakciji etanolnog rastvora fenola sa natrijumom izdvaja se 6.72 dm3 vodonika,mjerenog pri normalnim uslovima, a u reakciji iste kolicine polazne smjese sa bromnom vodom izdvaja se 16.55g taloga. Odrediti maseni odnos etanola i fenola u smjesi?

urostodorovic95's picture

Racunajte da ne reaguju EtOH i brom(jer su kostante ravnoteza tih reakcija, kojih ima vise, veoma male). Brom reaguje sa fenolom i nastaje 2,4,6-tribromfenol, koji pada kao talog( podrazumeva se da je izreagovao sav fenol). Natrijum reaguje i sa etanolom i sa fenolom. Probajte iz ovoga da izracunate, pa ako ne ide, javite da pomognemo.