Proizvod rastvorljivosti

amna0504's picture

Proizvod rastvorljivosti Ag2SO4 iznosi 7*10-5 Naci rastvorljivost ove soli i izraziti je u mol/dm3 i g/dm3

Kako cu izracunati u g/dm3? 

Hvala

milicaradenkovic's picture

Ksp=7*10(-5) Ag2SO4

Ag2SO4-------------->2Ag+ + SO42-

R={2Ag+}*2*{SO42-}

{Ag+}={SO42-}=R

Ksp=4R*3

R=(3koren(7*10(-5)/4))

R=2.6 *10(-2) mol/l a to je u g/l

n(Ag2SO4)=2.6*10(-2) mol

m(Ag2SO4)=n(Ag2SO4)*Mr=2.6*10(-2)*312=8.112 g

R=8.112 g/l Ag2SO4