Hemijska kinetika

Marija's picture

U sistemu CO+Cl2----COCl2,koncentracija CO se povecala od 0.03 od 0.12dm(3) a koncentracija hlora od 0.02 do 0.06 mol dm (3).Koliko se puta se povecala brzina direktne reakcije

Kako se menja brzina hem.reakcije 2A2+B2--A2B ako se koncentracija A poveca dva puta a koncentracija B smanji dva puta??

milicaradenkovic's picture

1. CO+Cl2--------------------->COCl2

v1=k*{CO}*{Cl2}

v1=k*0.03*0.02

v1=k*0.0006

v2=k*{CO}1*{Cl2}1

v2=k*0.12*0.06=0.0072*k

v2/v1=k*0.0072/k*0.0006

v2/v1=12

v2=12*v1 i brzina se povecala  12 puta

2. 2A2+B2---------------->2A2B

{A2}1={A2}*2

{B2}1={B2}/2

v=k*{A2}*2*{B2}

v1=k*{A2}1*2*{B2}1

v1=k*4{A2}*2*{B2/2}=k*2{A2}*2*{B2}

v/v1=k*{A2}*{B2}/k*2{A2}*{B2}

v/v1=1/2

v1=2*v i brzina se povecala 2 puta