Zapreminski udio

Ask123's picture

Nadam se da ne smaram sa ovolikim brojem zadataka,ali molim za razumjevanje jer imam test u ponedeljak,a ove zadatke bas ne shvatam,a nastavnica hemije nema pojima a zahtjevna je i veoma stroga i kad nam nije jasno ne smijes da pitas.Cijelo odjeljenje se ne pita iz Hemije.Nego da se vratim na zadatke.

1.Odredi broj atoma azota u 100 dm3 vazduha pri normalnim uslovima(p=101.3kPa i T=273K),ako je zapreminski udio azota u vazduhu 78%.

2.Odredi zapreminu vazduha koja sadrzi 100g kiseonika pri normalnim uslovima ako je zapreminski udio kiseonika u vazduhu 21%.

Ako moze postupno oba zadatka,jer se ne ne shvatam ovo sa zapreminskim udiom.
Hvala puno!! 

milicaradenkovic's picture

1. p*V=n*R*T

V(N2)=w(N2)*V(vazduha)=0.78*100=78 dm3

101.3*78=n*8.314*273

n=101.3*78/273*8.314=3.48 mol molekula N2

1 mol-------------6*10(23)

3.48 mol------------x

x=3.48*6*10(23)/1=2.09*10(24) N2

x=2*2.09*10(24)=4.18*10(24) atoma N

2. w(O2)=21 %

w(O2)=V(O2)/V(vazduha)

V(vazduha)=V(O2)/w(O2)

m(O2)=100 g

n(O2)=m(O2)/Mr=100/32=3.125 mol

1 mol-------------22.4 dm3

3.125 mol------------x dm3

x=3.125*22.4/1=70 dm3

V(vazduha)=70/0.21=333.33 dm3

Ask123's picture

Kod 1.zadatka si pogrijesila treba da ispane 41.78*10(23), a drugi je tacan :D

milicaradenkovic's picture

Nisam pogresila nego je 4.18*10(24)=41.8*10(23)