Fizika

Amina_B's picture

Elektron se krece u magnetnom polju imdukcije 0,02 T po krugu poluprecnika 1 cm.Naci kinezicku energiju(u dzula i elekron-voltima).masa elektona je 9,1*10 na minus 31 kg