Ugljovodonici

kristinadjx's picture

Prirodni gas sadrzi 97,7% metana, 0,2% etana, 0,1 % proprana i 2% sumporvodonika (zapreminski procenat). Kolika je zapremina vazduha potrebna da potpuno sagori 1 dm3 ovog gasa? (ako se uzme da je 20% zapremine zaduha kiseonik)

Hvalaa :)