Rastvorljivost

DrIsidora's picture

Rastvorljivost srebro(I) nitrata na 80°C iznosi 652g dok na temperaturi od 20°C iznosi 228g. Koliko ce grama soli iskristalisati pri hladjenju 376g zasicenog rastvora sa 80°C na 20°C?

Zacy's picture

Na 80 stepeni u rastvoru je 326g AgNO3 i 50gH20. Na 20 stepeni moze biti najvise 114g u 50gH20 pa je razlika 326-114=212g masa koja ce se iskristalisati. Jel to resenje?

DrIsidora's picture

A kako si dosao do tih podataka? To je resenje

Zacy's picture

Pa ako je rastvorljivost na 80 stepeni  652g u 100g vode onda znaci da ima 652g suprstance u 752grastvora

                               a x grama supstance u 376g rastvora pa je x=652*376/752

         x=326g AgNO3

 Posto je u rastvoru 326g supstance a ostatak je voda pa je masa vode 376-326=50gH2O

A sad na 20 stepeni posto ce se deo mase iskristalisati promenice se masa supstance, pa samim tim i masu rastvora, pa sada proporciju gledamo u odnosu na rastvarac(H2O)

228gAgNO3 u 100gH2O

A x g AgNO3 u 50gH2O

x=114gAgNO3 

Na kraju razlika u masi supstance u rastvoru na 80stepeni i na 20 stepeni masa supstance koja ce se iskristalisati: 326-114=212g AgNO3

DrIsidora's picture

Aha, hvala

Super Nena's picture

Top