*PUFERI*

dr23's picture

Koje supstance i u kojim zapreminama odnosno masama treba upotrebiti za pripremu 100ml pufera cija pH vrednost iznosi 2? Na raspolaganju su čvrsti Na2HSO3, NaNO2, HCOONa, NaHCO3, Na2SO3 i Na2CO3, kao i rastvori sumporaste, azotaste, mravlje i ugljene kiseline koncentracije 1 mol/dm3.

Ka1(H2SO3) = 1,3*10^-2 mol/dm3

Ka2(H2SO3) = 6,3*10^-8 mol/dm3

Ka(HNO2) = 5*10^-4 mol/dm3

Ka(HCOOH) = 1,6*10^-4 mol/dm3

Ka1(H2CO3) = 5*10^-7 mol/dm3

Ka2(H2CO3) = 5*10^-11 mol/dm3