adicija

čarobnjak_iz_oza's picture

adicijom hlorovodonika na 3-metil-1-buten nastaje:

1-hlor-3-metilbutan        2-hlor-3-metilbutan     1-hlor-2-metilbutan   1-hlorbutan     3-hlorbutan

Teodora Prtenjak's picture

Mislim da je odgovor pod dva, jer se vodonik iz halogenvodonika vezuje za onaj dvostruko vezan C atom koji ima više vodonika.