1.grupa PSE

NikolaM's picture

Kao rezultat delimicnog razlaganja H2O2 u nekom njegovom rastvoru,masa tog rastvora se smanjila za 10% i pri tom je dobijen rastvor H2O2 sa w=32,5%.Izracunati wH2O u polarizovanom rastvoru.Koliko se % razlozilo na vodonik peroksid.Zanemariti isparavnje vode

milicaradenkovic's picture

mr1=0.9*mr

m(H2O2)=w*mr1=0.325*0.9*mr1=0.2925*mr1

mr1:100=(m(H2O2)+0.1*mr1):x

(m(H2O2)+0.1*mr1)=(0.2925*mr1+0.1*mr1)=0.3925*mr1

0.3925*mr1*100=x*mr1

x=0.3925*100/1=39.25 % H2O

NikolaM's picture

Resenje treba da bude polarizovani rastvor 50,5%,tazlozeno je 42,1%

milicaradenkovic's picture

Prvi deo resenja je tacan a drugi deo ne znam