Acetatni pufer

todorovic's picture

Kako se acetatni pufer opire promeni pH nastalog dodatkom NaOH?
I prikazati reakciju jednacinom.

kowalsky's picture

CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O

todorovic's picture

Sta je aktivna komponenta amonijacnog pufera pri dodatku KOH?