Hemija

mira's picture

Molim vas da li neko može da mi postupno uradi ove zadatke:

1)U reakciji 0,4 mola feri-hlorida(gvožđe III)-hlorid) sa sumpo-vodonikom dobija se koliko mola S?

2)Napiši jenačine mogučih reakcija:

 a)Zn+HCL

 b)Cu+HCL

 c)CL2 +KI

 d)Zn+ALBR3

3)Koji se od navedenih metala mogu koristiti za dobijanje vodonika reakcijom sa kiselinama?Metali:bakar,kalijum,gvožđe,srebro i aluminijum.

4)CH3COOH+NaHCO3→CH3COONa+CO2+H2O