pufer

todorovic's picture

Sta je aktivna komponenta amonojacnog pufera u kontaktu sa KOH?

milicaradenkovic's picture

Aktivna komponenta kod amonijacnog pufera je NH4+ jon jer je NH3 baza pa kada reaguje KOH  koji je takodje baza nece doci do reakcije reagovace samo NH4+ jon.