hemijska termodinamika

andjela vucicevic's picture

колико је потребно енергије(утрошити или ослободити)за реакцију 20,16 литара СО са еквимоларном количином гвожђа ?3CO(g)+Fe2O3(s)—>Fe(s)+3CO2(g)

entalije formiranja CO(g)(-110,9kJ/mol)  Fe2O3(S)=-822,2kJ/mol  CO2 =-393,5kJ/mol merenja su vrsena pod normalnim uslovima