Zadatak, odrediti formulu organskog jedinjenja

Panda's picture

Pri potpunom sagorevanju 13.81g nekog organskog jedinjenja koje se sastoji od ugljenika, vodonika i kiseoniuka dobija se 26.4g CO2 i 16.2g H2O. Relativna molekulska masa ovog jedinjenja je 46.07g. Odrediti molekulsku formulu ovog jedinjenja.