Netolerancija na laktozu

Ako kojim slučajem dobro poznajete istočnjačku kuhinju primetili ste da se i pored vrlo širokog spektra upotrebljavanih namirnica (setimo se samo Indijane Džonsa) mleko vrlo retko spominje u kulinarskim receptima. Zašto? Dečiji organizam normalno luči enzim laktazu koji razlaže laktozu - disaharid koji je sastavni deo mleka na dva monosaharida iz kojih je laktoza sastavljena: glukozu i galaktozu.Ova dva monosaharida dalje prelaze krvotok i učestvuju u reakcijama metabolizma svaki na svoj način.

Organizami mnogih odraslih ljudi,međutim, naročito orijentalne rase ne luče dovoljno laktaze, pa shodno tome laktoza iz mleka koje unesu u organizam ostaje u digestivnom traktu gde podleže fermentaciji pod uticajem bakterija. Tom prilikom oslobađaju se gasovi poput ugljen-dioksida i organske kiseline koje deluju iritirajuće na organizam. Ovo sve ima za posledicu jedno veoma bolno i neprijatno iskustvno kroz koje često prolaze ljudi sa manjkom enzima laktaze (beta-D-galaktozidaze) ako popiju čašu mleka. Danas postoji mleko u kojem je laktoza već hidrolizovana enzimski tako da ga bez ikakvih problema mogu piti i ljudi kojima nedostaje laktaza.

Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: