Visi nivo

Проверите знање из алкохола и фенола

Прилажем Вам задатке из алкохола и фенола који су поређани по тежини. Вреди их провежбати ако се спремате за контролни.

1. Која од наведених једињења дају одговарајући алкохол (објаснити одговор и навести име алкохола): (10 поена)
  1) 1-хлорбутан и натријум-формијат
  2) 2-хлорбутан и натријум
  3) 1-хлорбутан и натријум-етоксид
  4) 1-хлорбутан и етил-етаноат
  5) 2-хлорбутан и натријум-хидроксид

2. Редукцијом алдехида могу се добити само алкохоли наведени у низу (објаснити одговор): (10 поена