pH

amnak0504's picture

Izračunati koncentraciju H+ jona kada reagira 0,1 l rastvora neke trohidroksilne baze, koncentracije 0,1 mol/l sa 0,1 l rastvora neke monoprotonsske kiseline koncentracije 0,1 mol/l ?

buduci_student's picture

Imas li rezultatrezultatrezultat ovog zadatka

 

Marija 96's picture

Vb =0,1l

c=0,1mol/l

Vk=0,1l

c=0,1mol/l

[H+] =3nb-nk /Vu

[H+]=3*cb*Vb -ck*Vk /Vu

[H+]=0,03mol-0,01mol /0,2dm3 =0,1mol/dm3

 

ILI :

 

M(OH)3 + 3HX-> MX3 +3H2O

n(M(OH)3)=0,01mol

n(HX)=0,01mol

n(baze) :n(kiseline)=1:3

n(kiseline)=0,03mol

u visku je kiselina ,nviska =0,03-0,01 =0,02mol

c=nviška/Vu =0,02mol/0,2dm3 =0,1mol/dm3

buduci_student's picture

Tako je

kemikalije's picture

Kako je mogue da je kiselina u višku kada kiseline treba tri mola da bi se neutralizriao jedan mol baze!?

kemikalije's picture

Zdravo,vidim da si radila ovaj zadatak pa me zanima kako je moguće da kiselina bude u višku,kada je nje potrebno tri mola da se neutralizira jedan mol baze (a prema uslovu zadatka količina je za obje tvari ista 0,01 mol)!?

Izračunati koncentraciju H+ jona kada reagira 0,1 l rastvora neke trohidroksilne baze, koncentracije 0,1 mol/l sa 0,1 l rastvora neke monoprotonsske kiseline koncentracije 0,1 mol/l ?

Marija 96's picture

Nemoguće je ,napravila sam grešku.U pravu si. U višku je baza..Ne znam kako ovo ranije nijesam viđela.

Marija 96's picture

Neka još neko provjeri ,pošto sada nemam vremena