Rastvori

Srdjan95's picture

ovaj sam ti vec ranije poslao,probaj ponovo

Koliki je maseni udeo,u %,svih supstanci koje se nalaze u rastvoru dobijenom mesanjem jednakih po masi kolicina 3%-nih rastvora FeCl3 i NaOH?

resenje:NaCl 1,64%

NaOH 0,39%

milicaradenkovic's picture

Ovaj deo zadatka mi nije jasan " jednakih po masi kolicina".

Srdjan95's picture

jednakih(po masi) kolicina,TAKO PISE

buduci_student's picture

m(FeCl3)=m(NaOH)

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece

FeCl3+3NaOH--------------->3NaCl+Fe(OH)3

ako se pretpostavi da imas 3 g FeCl3 u 100 g rastvora i 3 g NaOH u 100 g rastvora ukupna masa rastvora je 200 g

w=ms/mr=3/200=0.015=1.5 % odnosno 1.5 g FeCl3 i isto toliko NaOH iz teksta zadatka.

n(FeCl3)=m/Mr=1.5/162.5=0.0093 mol

n(NaOH)=m/Mr=1.5/40=0.0375 mol

n1(NaOH)=n(FeCl3)*3=0.0279 mol u visku je NaOH pa su molovi NaCl jednaki

n(NaCl)=3*n(FeCl3)=0.0279 mol

m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=0.0279*58.5=1.632 g odnosno 1.632 % 

n(NaOH u visku)=n(NaOH)-n1(NaOH)=0.0375-0.0279=0.0096 mol

m(NaOH u visku)=n(NaOH u visku)*Mr=0.0096*40=0.384 g odnosno 0.384% ako se uzme 100 g rastvora

 

buduci_student's picture

Hvala

Srdjan95's picture

Hvala,Mico :D :D :D

buduci_student's picture

Hvala Vam,ipak ima autoriteta co'ek bar s profesionalnog aspekta