1,4 adicija broma na izopren

Acetofenon's picture

1,4 adicija broma na izopren se vrši pri reakciji

a. 3,4g izopren sa 16g Br2

b. 3,4g izoprena sa 32g Br2

c. 1,7g izoprena sa 4g Br2

d. 6,8g izoprena sa 64g Br2

e. 6,8g izoprena sa 4g Br2

Rešenje je pod a. Ne razumem zadatak; da li treba da mi se proporcije između broma i izoprena poklope u računu ili kako?

buduci_student's picture

CH2=C(CH3)CH=CH2 izopren

n(izoprena)=m/Mr=3.4/68=0.05 mol

n(Br2)=2*n(izoprena)=2*0.05=0.1 mol

m(Br2)=n(Br2)*Mr=160*0.1=16 g

Acetofenon's picture

Kako je n(broma)=2*n(izoprena)?

buduci_student's picture

Preko reakcije uspostavi se odnos molova

Acetofenon's picture

Onda treba da bude odnos molova izoprena i Br2 1:2? Ako je tako, onda ima ukupno 4 atoma broma.

Ne kapiram ni kako se na osnovu rezultata vidi da li može da dođe do 1,4 adicije?

buduci_student's picture

Ja sam ti to napisao kada bi se poklapalo s resenjem,a ja znam da bi resenje trebalo da bude pod c jer je odnos molova:

n(C5H8):n(Br2)=1:1

Acetofenon's picture

Da. Sad sam pogledao rešenje; jeste pod c. Ali kako se gleda da li se vrši 1,4 adicija? Jel fazon u tome što mora da se jedna od datih masa računa kao "x" i da se izračuna u proporciji, i ako ispadne koliko je dato, onda 1,4 adicija može da se vrši, jel da?

buduci_student's picture

Da

Acetofenon's picture

Ovaj zadatak je kao jigsaw puzzle. Samo treba da se ubaci pravi delić i time sačini tačna slika. 

Hvala. :)

buduci_student's picture

Nista. :D