Rastvorljivost

Serdjo's picture

Izracunati pH zasicenog rastvora Mg hidroksida na 25 stepeni i masu KOH koju treba dodati u 1 litar tog rastvora da bi se rastvorljivost ovog jedinjenja smanjila 10 puta.

milicaradenkovic's picture

Ja sam dobila resenje za pH=9.22 a m(KOH)=9.3*10(-4) g .Ako je tacno da napisem resenje