Biohemija

stole994's picture

 

Da li se acetil-CoA smatra redukovanim koenzimom i energijom bogatim jedinjenjem? Ako da koliko bogatim?

nedelja's picture

ne smatra se niti redukovanim koenzimom niti jedinjenjem bogato energijom.Jedinjenja bogata energijom su ti ATP,ADP,AMP.