Alkani

MrBeat's picture

U koji tip hemijske reakcije spada bromovanje propana?

alexa996's picture

Slobodnoradikalska reakcija. :)

MrBeat's picture

A da li i bromovanje heksana spada u istu tu reakciju ili je to reakcija supstitucije?

alexa996's picture

Halogenovanje bilo kog alkana je po slobodnoradikalskom mehanizmu. Proučite ga. :)