Alkani

Amina_B's picture

1.Sagorevanjem 1,16 g nekog ugljovodonika dobija se 3,52 g ugljenik(IV)oksida.Odrediti molekulsku formulu ugljovodonika ako 0,2 mola tog ugljovodonika ima masu 11,6 g(Resenje:C4H10)

2.Odredite nazive sledecih ugljovodonika
a)(CH3)2-CH-C(CH3)2-CH3     b)(CH3)3C-C(CH3)3
(Molim objasnjenje jer mi bas i nije jasno)
3.Napisite racionalne strukturne formule sljedecih ugljovodonika
a) 2,3-dimetil-heptan   b)3-etil-2-metil-heksan   c)3,3-dietil-2-metil-heksan
4.Napisati sve alkane koji sadrze 12 H atoma.
   

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

Acetofenon's picture

Većina onih koji postavljaju pitanja uče za prijemni ispit i obično nije samo jedan zadatak problematičan već nekoliko njih. Po mom mišljenju, trebalo bi da se granica podigne na 3 zadataka po temi.

1). Odredite nazive sledecih ugljovodonika
a)(CH3)2-CH-C(CH3)2-CH3     b)(CH3)3C-C(CH3)3

Prvi je 2,2-dimetil-3-metil butan(ili 3,3 dimetil 2 metil butan, jer su račve(ovi metili) podjednako udaljene od poslednjih C atoma u glavnom nizu). Butan je jer "pravolinijski" najduži niz ima 4 C atoma. 

Drugi je 2,2,3,3-kvadrimetil(4 metil grupe u bočnom nizu) butan.

3). CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-(CH2)3-CH3 2,3 dimetil heptan

ostale u ovom zadatku uradi ti sam/a i postavi ovde pa da proverimo. pozz

 

 

Acetofenon's picture

Ispravka: nije kvadrimetil nego tetrametil(2 zadatak):

Marija 96's picture

1.

CxHy

0,2 :11,6 =1mol :x

0,2 x=11,6

x=58g/mol nađeš prvo Molarnu masu

n(CO2)=3,52/44 =0,08mol

m(C)=0,08*12=0,96g masu ugljenika

m(H)=1,16-0,96=0,2

1,16:0,2=58:y

11,6= 1,16y

y=10

58=10+12*x

48=12x

x=4

C4H10

Amina_B's picture

3-etil-2-metil-heksan

CH3-CH(CH3)-CH(C2H5)-(CH2)2-CH3

 

Acetofenon's picture

Jeste. :D Tako sad uradi i sa trećim i razumećeš račve.

Svi alkani sa 12 H atoma:

n-pentan 

neopentan(2,2-dimetil propan)

2 odnosno 3 metil butan

cikloheksan(ako fali jedan izomer, onda je ovo taj)