Alkani

nensi's picture

Odredi zapreminu vazduha koji se utrosi za sagorevanje 1m3 smese koja sadrzi 75% metana,15%etana i 2%vodonika.Ostalo su nesagorljivi sastojci.Uzeti da vazduh sadrzi 21%kiseonika.(zapreminski procenti)

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 0.432 m3?

MilaStefanovic's picture

Ja sam ovako dobila:

-CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O Zapremina metana je 0.75 m3. Proporcijom dobijemo da je zapremina kiseonika potrosena za ovu reakciju 1.5 m3.

-C2H6 + 3.5O2 = CO2 + H2O Zapremina etana je 0.15 m3. Proporcijom dobijemo da je zapremina kiseonika potrosena za ovu reakciju 0.525 m3.

-2H2 + O2 = 2H2O Zapremina vodonika je 0.02m3. Proporcijom dobijemo da je zapremina kiseonika potrosena za ovu reakciju 0.01 m3.

Vkiseonika= 1.5 m3+ 0.525 m3+ 0.01m3 = 2.035 m3.

Ovo je 21% od ukupne zapremine vazduha, pa je zapremina vazduha : 2.035 m3*100/21= 9.69 m3

milicaradenkovic's picture

Jeste tako je kod mene samo ovaj rezultat treba da se pomnozi sa 22.4 dm3 i dobije se 9.6 m3.

CoOpeR's picture

Jel moze neko da mi uradi ove zadatke. HVALA 

1.Odredite empirijske formule sledecih jedinjnja

a) C6H6   b) B3H6    c) H2O2   d)H2SO8    e)C6H6O3   f)CH3COOH   g)K4Mo8O26

2.Koja je empirijska formula kristalo hidrata koji se sastoji od 18,4g Na 25,7g S 19,21g O i 36,42 H2O

Hvala unapred :)