Alkani

AminaM's picture

Odredi zapreminu vazduha koja se utrosi za sagorijevanje 1m3 smjese koja sadrzi 75%metana,15%etana i 2% vodonika.Ostalo su nesagorivi sastojci.Uzeti da vazduh sadrzi 21%kiseonika(zapreminski procenti).

milicaradenkovic's picture

Ovaj zadatak je uradjen na forumu samo ga potrazi.