Kvantni brojevi

Tom's picture

Pozdrav, 

jel može neko da mi ukratko kaže o kvantnim brojevima i orbitalama? Jer ovde u knjizi, kod mene, nije baš najbolje objašnjeno. Ono što je neophodno da znam vezano za kvantne brojeve i orbitale, osim ovih defininicija što imam u knjizi. 

Hvala! 

milicaradenkovic's picture

Kvantni brojevi su bilo koji brojevi iz grupe brojeva koji specificno opisuju kvantno stanje bilo kog sistema. Postoje 4 kvantna broja glavni, orbitalni, magnetni i magnetni spinski kvantni broj.

n- glavni kvantn ibroj odredjuje energetske nivoe u kome se nalaze elektroni. Odredjuje rastojanje od jezgra gde je naveca verovatnoca nalazenja elektrona . I ma vrednost celih brojeva od 1- beskonacno. On predstavlja nivoe K, L, M, N, O, P, Q

l- orbitalni kvantni broj odredjuje energetske podnivoe u okviru glavnog kvantnog broja. Odredjuje opste oblike orbitala. Vrednosti su od 0-(n-1). To su orbitale s, p, d i f

ml-magnetni kvantni broj trodimenzionalnu orijentaciju orbitala. Vrednosti su od  -l - l

ms- magnetni spinski kvantni broj vrednosti su -1/2- 1/2