toplotne reakcije

hemija5's picture

Vodonik peroksid H2O2, poznato sredstvo za beljenje kose razlaze se prema jednacini H2O2(l)→H2O(l) +1/2 O2(g),   deltarH= -98,2 kJ/mol. Izracunati koliko se toplote oslobadja pri razlaganju 1g H2O2.

Resenje 2,89 kJ

                                                                                                                                                                         ←

Suncica's picture

 H2O2(l)<->H2O(l )+1/2 O2(g)

ΔrH = -98,2 kJ/mol

 

m(H2O2) = 1g

M(H2O2) = 34g/mol

n = m/M = 0,0294 mol

ΔrH=-Q/n

ΔrH * n= -Q

-98,2 kJ/mol * 0,0294 mol= -Q

-2,89 kJ= -Q

Q=2,89 kJ

 

hemija5's picture

hvala