reakcija iz organske

andjela's picture

Aldolnom kondenzacijom ekvimolarne smjese propanala i propanona u baznoj sredini nastaju 4 razlicita proizvoda . Napisati njihove formule .

milicaradenkovic's picture

Aldolnom kondenzacijom nastaju sledeci proizvodi

1. CH3CH2CHO+CH3COCH3----------------->CH3CHOHCH2CH2COCH3

2. CH3CH2CHO+CH3COCH3------------------>CH3COH(CH3)CH2CH2CHO

3. CH3CH2CHO+CH3CH2CHO------------->CH3CHOHCH2CH2CH2CHO

4. CH3COCH3+CH3COCH3------------>CH3COH(CH3)CH2COCH3