hemijska ravnoteža

iva0711's picture

U sistemu A(g) + 2B(g)=C(g) , (POVRATNA REAKCIJA), ravnotežne koncentracije iznose: A=0,6mol/dm3, B=1,2 mol/dm3, C=2,16mol/dm3. Izračunati konstantu ravnoteže ove reakcije, kao i polazne koncentracije reaktanata.

milicaradenkovic's picture

K=(C)rav./(A)rav.*(B)rav.2

K=2.16/0.6*(1.2)2

K=2.5

(A)proreag.=(C)rav.=2.16 mol/l

(A)polazna=(A)rav.+(A)proreag.

(A)polazna=2.16+0.6=2.76 mol/l

(B)polazna+(B)proreag.+(B)rav.

(B)proreag,=2*(C)rav.=2*2.16=4.32 mol/l

(B)polazna=4.32+1.2=5.52 mol/l

asterix's picture

Na koji način bi se mogao rešiti ovaj zadatak:

u poudi zapremnine 1 dm3 nalaze se 2 mola SO2 i 1 mol O2: 2SO2(g)+ O2(g) <--> 2SO3(g)

nakon uspostave ravnoteže smesa sadrži 0.24 mola O2. Izračunaj konstantu ravnoteže ove rekcije. R: 0.021 L/mol

ne mgu nikako dobiti tačan rezultat.

Miladin's picture

2SO3 <----> 2SO2 + O2    ?     :)

Miladin's picture

A da probaš ovako:   2SO3 <----> 2SO2 + O2    ?     :)

asterix's picture

u zadatku je dana ova reakcija: 2SO2 + O2<--> 2SO3

Miladin's picture

Verovatno je greška u rešenju. Trebalo bi da je K=41.78 a to je približno recipročna vrednost od datog rešenja. Proveri.

asterix's picture

može li netko tu napisasti svoj način rešavanja ?

Miladin's picture

U reakciji je potrošeno 1 - 0.24 odnosno 0.76 mola O2    odnosno (na osnovu jednacine) 2 x 0.76 mola SO2 i dobijeno je 2 x 0.76 mola SO3. Prema tome ravnotežne koncetracije su: [SO2]=2 - 2x0.76=0.48,  [O2]=0.24  [SO3]=2x0.76=1.52 , pa je konstanta ravnoteže K=[SO3]2 / ([SO2]2 x [O2]) = 41.78    OK?

Winkler's picture

Jedan zadatak = Jedna tema !!!!

Citajte pravilnik o postavljanju zadataka !!!