Zapremina gasa

Dino's picture

Koja se zapreminu NH3 gasa (M=17.03 g/mol) mora na temperaturi od 20 C i pritisku od 1.2bar uvesti u 0.5 l H2O (gustina= 0.998g/m3) da bi se dobio rastvor sa 15% masenim udeom NH3? ( R=8.3145 J/mol*K; 1bar= 105 Pa)

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

Dino's picture

Nazalost nema ja sam nesto pokusavao i doso do resenja da je to 89.3ml al nisam siguran.