Saša

sasa.puljic95's picture

koliko se primjesa u % nalazi u HgO, ako se zagrijavanjem njegovih 220g oslobodi 11,2l kiseonika,računato pri standardnim uslovima, i ako je atomska masa za živu 200,6 ? 

milicaradenkovic's picture

2Hg+O2--------------->2HgO

1 mol-------------------------22.4 dm3

x mol-------------------------11.2 dm3

x=11.2*1/22.4=0.5 mol

n(HgO):n(O2)=2:1

n(HgO)=2*n(O2)/1=2*0.5/1=1 mol

m(HgO)=n(HgO)*Mr=1*216.6 =216.6 g

m(primesa)=m(smese)-m(HgO)=220-216.6=3.4 g

w(primesa)=m(primesa)/m(smese)=3.4/220=0.01545=1.545 %

sasa.puljic95's picture

hvala ti puno