Molalitet NaOH

Hemicar_u_pokusaju's picture

Reakcijom natrijuma sa 200,36g vode oslobodilo se 224ml vodonika.

Izracunati molalitet rastvora NaOH.

Acetofenon's picture

Imaš li rešenje?

 

 

dinoo's picture

Rješenje je b(NaOH) = 0,0554 mol/g ????

 

Pozdrav

Acetofenon's picture

Ja sam ovako radio, pa sad šta je tu je. 

2Na + H2O ⇒ Na2O + H2
m(H2O)=200.36g=0.20036kg

V(H2)=0.224L
________

b=?

n(H2)=V/22.4L=0.01mol

m=n*M=0.02g H2
Sad napraviš proporciju između vode i vodonika:

0.20036g : 18g/mol = 0.02g : 2g/mol

Sad ovde traži x1 i x2 za ove vrednosti koje su date u zadatku. Iako su poznate, mora da se kobajagi dokažu. Koja bude manja od svoje uobičajene vrednosti, ide u proporciju za određivanje broja molova natrijuma.

x1 : 18g/mol = 0.02g : 2g/mol

x1=0.36g/2=0.18g≈ 0.20036

x2=0.20036g*2/18=0.02g

Pošto su obe vrednosti jednake svojim datim vrednostima, možeš da biraš koju ćeš da staviš u proporciju za izračunavanje n(Na).

0.02g: 2g H2 = xmol : 2mol

xmol=0.02mol

Sada samo zameniš u formuli:

b=n/m(H2O)=0.02mol/0.20036kg=0.0998mol/kg≈0.1mol/kg

Acetofenon's picture

Sad sam primetio da sam svo vreme računao molalitet natrijuma... 

Inače, ne znam kako se od vode i natrijuma dobija NaOH, osim ako ne misliš na Na2O.

Onda krajnja proporcija ide 0.02g : 2g H2 = xmol : 1mol Na2O

xmol=0.01mol

b=n/mvode=0.01/0.20036=0.05mol/kg

Zacy's picture

2Na+2H20---->2NaOH+H2

V=224ml=0.224l H2

n=V/22.4=0.01mol H2

Sad iz proporcije:

1mol H2 prema 2mol NaOH

0.01 mol H2 prema x

x= 0.02 mol NaOH

I jos da vidimo koliko je grama vode reagovalo:

1 mol H2 prema 36g vode

0.01mol H2 prema x

x=0.36g H20

To znaci da nam je ostalo 200.36- 0.36=200g vode

Pa je b=n/m(vode)=0.0001 mol/g ili 0.1mol/kg

Hemicar_u_pokusaju's picture

Trebalo bi da je ovo poslednje tacno, hvala :-)