Hidroliza

MirjanaM95's picture

Koja so usled hidrolize reaguje kiselo? 

1) FeCl3 ; 2) Ba(NO3)2 ; 3) NaHS ; 4) NaHSO4 ; 5) NaBr

Tacan odgovor je 1). 

Moze li mi neko objasniti kako da znam kad reaguje kiselo,kad bazno a kad neutralno,nezavisno od toga da li je u pitanju slaba ili jaka kiselina ili baza?

milicaradenkovic's picture

Soli koje reaguju kiselo su soli od jakih kiselina i slabih baza. Sve ostale soli sem Ba(NO3)2 koja reaguje neutralno reaguju bazno jer su od jake baze i slabe kiseline a so FeCl3 je so koja reaguje kiselo jer potice od slabe baze i jake kiseline. Tacan odgovor je pod 1.

MirjanaM95's picture

Znam za to u odnosu na jacinu kiselina i baza. A nevezano za ovaj zadataka, so NaHSO4, vodi porjeklo od jake baze i jake kiseline,po pravilu bi trebala biti neutralna ali zbog ovog vodonikovog atoma me buni,pa tako nalazim u nekim zadacima da reaguje kiselo,ali mi to nije jasno kako da odredim? Hvala u svakom slucaju! :)

milicaradenkovic's picture

Sve zavisi od konstante disocijacije .