Alkani

Acetofenon's picture

Da li alkani reaguju sa halogenim elementima? Ako ne, zašto ne? Hvala.

Alastor's picture

Реагују. Метан, на пример, с хлором даје хлороформ. 

Acetofenon's picture

Šta bi onda butan dao sa hlorom?

Alastor's picture

Изгледа да се добије као нека смеша производа: http://i.imgur.com/r9qsuyk.jpg

Неће бити овако нешто на пријемном, тако да не бих много о томе размишљао

Alastor's picture

 У ствари није смеша производа, већ један од та два