Tollensova i Fehlingova reakcija

asterix's picture

da li reakcijom aldehida s Tollensovim i fehlingovim reagnesom nastaje karboksilna kiselina ili karboksilatni ion? Što je u tom slučaju najpravilnije napisati ? 

Winkler's picture

Nastaje karboksilatni anjon jer je Tolensov reagens izrazito bazan zbog toga sto je jedan od reagenasa za njegovo dobijanje koncentrovani vodeni rastvor amonijaka.

asterix's picture

Puno hvala na odgovoru. Winkler, a da li je velika pogreška ukoliko se napiše da nastaje kiselina jer u većini udžbenika tako piše? Nije li inače vodeni rastvor amonijaka slabo bazičan? 

asterix's picture

Ja bi se samo još na ovo nadovezao: ukoliko je neki rastvor slabo bazičan (kao npr. NH4OH u ovom slučaju) a jako koncentriran, znači li to isto kao da je i jako bazan? Jer meni je palo napamet da je tačnije da se piše da nastaje kiselina a ne njen anjon 

asterix's picture

jer se radi o slabo disociranoj kiselini 

Almeida's picture

Parce aluminijuma u obliku kvadra cije su ivice duzine 2cm, 2,2cm i 0,8cm reaguje sa hlorovodonicnom kiselinom u visku.Izracunajte zapreminu nastalog vodonika pri normalnim uslovima ako je gustina aluminijuma 2,7 g cm kubni.

asterix's picture

Što niste otvorili novu temu za ovo pitanje? 

Almeida's picture

Ne razumem

asterix's picture

pa ova tema je već zauzeta s Fehlingovim i Tollensovim reagnesom. 

Vidim da ste novi, bilo bi dobro da pročitate pravila korištenja ovog sajta. 

Inače, zadatak se može ovako rjšiti:

2Al+ 6HCl--> 2AlCl3+3H2

m(Al)=ro(Al)*V(Al)

m(Al)=2.7 g/cm3*3.52 cm3

m(Al)=9.5 g

n(H2)=3/2n(Al)

n(H2)=3/2*m(Al)/M(Al)

n(H2)=3/2*9.5 g / 26.98 gmol-1

n(H2)=0.53 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.53 mol * 22.4dm3/mol=11.8 dm3 

Almeida's picture

Hvala vam puno.Greskom sam postavila ovde

Winkler's picture

Prvo pravilo foruma je: Nema nadovezivanje na postojece teme! Nov zadatak/pitanje = nova tema!

Koliko god da je neki rastvor slabo ili jako bazan on ce regovati sa kiselinom. Jacina baze nema nista sa time da li ce neka kiselina reagovati ili ne sa nekom bazom. Svaka kiselina ce reagovati sa bazom i nagraditi so. Od odnosa jacine kiseline i baze zavisi da li ce i kako ce neka so (tacnije jon koji nastaje disocijacijom te soli) hidrolizovati u vodenom rastvoru.

Dakle, ukoliko pomesas neku bazu sa nekom kiselinom dobices so i vodu!

Jacina slabih elektrolita (slabe kiseline i baze) se definise putem konstante disocijacije tog elektrolita. Konstanta disocijacije elektrolita nije zavisna od koncentracije elektrolita vec od temperature.

 

asterix's picture

Puno hvala!  U gotovo svim udžbenicima piše da nastaje kiselina, a u jednom piše da nastaje amonijev karboksilat. Nisu baš prcizni

asterix's picture

Winkler, naisali ste:"...Dakle, ukoliko pomesas neku bazu sa nekom kiselinom dobices so i vodu!..."

 

Tollensov reagens je bazičan. ali s kojom kiselinom on tu

reaguje kad ga dodajemo na aldehid, recimo formaldehid? 

Da li tu iz aldehida nastaje kiselina i  ona reaguje s 

Tollnesovim reagnesom?

Winkler's picture

Nisi razumeo ono sto sam napisao.

Aldehid reaguje sa tolensovim reagensom pri cemu nastaje kiselina koja je momentalno neutralisana viskom amonijaka koji je prisutan u tolensovom reagensu. S toga je netacno napisati da je u rastvoru prisutna kiselina jer kiselina ne moze postojati u baznom rastvoru vec samo so sto je realna situacija.

U udzbenicima svasta pise (ponesto i zastarelo ili cak netacno). Pohvale za autora udzbenika koji je napisao da nastaje amonijumova so.

Da li je sada jasnije?

asterix's picture

Jasno je, hvala! Da, ali to je u samo 1 udžbeniku a imam ih nekoliko, u skoro svim piše da nastaje kiselina. kad stignem baš ću pogledat u neki sveučilišni. 

 

Winkler's picture

Mislim da je dovoljno ra sam razmislis i shvatices da sam u pravu. Upotrebi znanje iz hemije i logiku!

Ovo je toliko trivijalno pitanje da na njega ne treba trositi vise vreme.