Sušenje kristalohidrata bakar(II)-sulfata

Isidoraa's picture

Susenjem kristalohidrata bakar(II) - sulfata masa se smanjila za 36%. Odredi s koliko molekula vode kristalise CuSO4
Rjesenje: CuSO4 x 5 H2O

kowalsky's picture

Mr(CuSO4) = 159
Mr(H2O) = 18

159 + (x*18) : 159 = 100 : (100-36)
 

Kad rešiš ovu proporciju dobiješ x = 5

Isidoraa's picture

Izvini ali mozes li malo da objasnis to?

milicaradenkovic's picture

160 g/mol--------------64%

160+x*18 g/mol------------100%

64% je jer se masa smanjila za 36%

160*100=160*64+18*64*x

5760=1152*x

x=5760/1152=5 i resenje je CuSO4*5H2O

 

asterix's picture

Možeš i na ovaj način:

CuSO4*XH20--> CuSO5 + XH2O

-masa sulfata se smnaji za masu vode (u 100 g jedinjenja ima 64 g sulfata i 36 g vode )

n(H2O)=X*n(CuSO4)

iznos mase piše gore u zagradi, molarna se izračuna i to se uvrsti u sledeći izraz:

m(H2O)/M(H2O)=X*m(sulfata)/M(sulfata)

2=X*0.4--> X=5