ph,pOH i zapremine

Marko955's picture

U kom zapreminskom odnosu treba da se pomesaju rastvora A koji u 1L sadrzi 18,9 grama azotne kiseline i rastvor B koji u 1l sadrzi 3,2 grama natrijum-hidorksida ,da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno?

1)resenje je 1:3,75

Ja sam dobio V(HNO3):V(NaOH)=0,3:0,08 .

Unapred hvala.

milicaradenkovic's picture

A:n(HON3)=m/Mr=18.9/63=0.3 mol

{HNO3}=n(HNO3)/V=0.3/1=0.3 mol/l

B: n(NaOH)=m/Mr=3.2/40=0.08 mol

{NaOH}=n(NaOH)/V=0.08/1=0.08 mol/l

c(HNO3)*V(HNO3)=c(NaOH)*V(NaOH)

V(HNO3):V(NaOH)=0.08:0.3/:0.08

V(HNO3):V(NaOH)=1:3.75

Marko955's picture

Hvala, izgleda da sam pogresio na kraju u racunanju .