Zapremina ce biti..

Ara_2's picture

Odredjena kolicina vazduha zauzima V 1,5 dm3 (pri n.u.). Koju ce V zauzimati ista kolicina vazduha na nepromijenjenoj T, ako se pritisak smanji na 82.659 Pa ?
 

1,5   .....   101325
x      ......   82659

Zar nije ispravno ovako postaviti proporciju, a ne    1,5   ....  82659
                                                                                    x   ....   101325         ?

milicaradenkovic's picture

Ne ispravna je prva proporcija jer je tebi data zapremina na 101325 Pa a tazi se na 82659 Pa.

Ara_2's picture

Pa da,al onda mi se ne poklopi rezulat ..

milicaradenkovic's picture

A koji je rezultat?

Ara_2's picture

1.84 dm3

Ara_2's picture

V1p1 = V2p2
V2= 1,84 dm3
Sad je dobro, ja sam po onoj proporciji unakrsno mnozila pa mi zato nije bilo dobro /