Rastvori**

Dino98's picture

Koliko cm kubnih vode treba dodati na 50 cm kubnih otopine glukoze mas. koncentracije 2 g/L da bismo dobili otopinu čija je conc. 0,002 mol/L ?

 

asterix's picture

Dakle zadano je:

V1(rastvor glukoze)=50 cm3=0.05 L

gama=2 g/L

c2=0.002 mol/L

______________________

V(Vode)

V(vode)=V2(rastvora glukoze)- V1 (rastvora glukoze)=0.28 L-0.05 L= 0.23 L=230 cm3=230 mL

c1*V1=c2*V2--> V2=c1*V1/c2=0.011 mol/L*0.05 L/0.002 mol/L= 0.28 L

c1=gama/M=2g/L / 180.16 g/mol = 0.011 mol/L

dakle količinsku koncentraciju smo odredili preko masene koja je zadana (gama), odnosno preko izraza koje povezuje te dve koncentracije: c=gama/M , dakle iz jedne koncentracije može se dobiti druga koncentrcaija

Treba još uočiti da  se tu dakle dodaje samo voda pa masa rastvorene tvari ostaje ista, a iz razlike konačnog i početnog volumena odredi se masa dodane vode. 

asterix's picture

provjeri rešenje pa javi da li je tačno

mirza salkić's picture

rješenje je oko 227 ml,sve zavisi na koliko decimala se zaokruži konc.gl. u 50ml gl

Dino98's picture

Rješenje je 61 cm kubnih.. :/

milicaradenkovic's picture

Resenje ti nije tacno pravo resenje je 227 ml.

mirza salkić's picture

227ml je tačno